Hur vi jobbar

Hur vi jobbar

För oss är det väldigt viktigt att våra speakers inte jobbar för konkurrerande företag. Genom tät kontakt med merparten av de vi representerar hoppas vi kunna garantera detta, samt även ha koll på ev. utlandsvistelser, långfilmsinspelningar på annan ort, sjukdomar etc.

Det bästa är att du, när du kontaktar oss, redan har tänkt igenom vad det är du söker och vilken budget du har avsatt för speakerjobbet. Är du inte helt säker på vad du vill ha, bistår vi självklart mer än gärna med idéer och förslag.

Utifrån din beskrivning kan vi sedan ta fram röstprover. Det vanligaste är att vi mailar prover till dig, men vi kan också bränna en CD-skiva om det skulle passa bättre. Upp till 10 st röstprover tar vi inte betalt för. Prover utöver det kostar 150 kr/styck.

Bokning av en speaker och ev. övrig kontakt går genom Speakers. Vi ser till så att den eller de ni valt att engagera är på plats i tid. Vi ansvarar också för administrationen, såsom löneutbetalningar, arbetsgivarintyg etc…

Vi skickar även över ett "speakeravtal" för varje produktion, gällande uppdraget, förfoganderätt samt ersättning. Fakturering sker så snart uppdraget är avslutat, om inte annan överenskommelse har gjorts.

Om du inte redan har kontakt med en studio, kan vi ordna det också.